HUAWEI FMC UnLock

HUAWEI FMC UnLock 1.0

Miễn phí
Mở ra Huawei B683 router 3G
Người dùng đánh giá
3.7  (85 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
MrArtur
Quét các bộ định tuyến cho số IMEI, sau đó sử dụng để tìm mã tương ứng và mở khóa thiết bị. Yêu cầu kết nối mạng LAN giữa các router và máy PC của bạn.
HUAWEI FMC UnLock là chương trình miễn phí cho phép bạn mở khóa bộ định tuyến Huawei B683 3G. Bạn sẽ phải kết nối thiết bị B683 với máy tính của mình bằng cáp LAN, tắt kết nối không dây nếu bạn có kết nối đó và chạy chương trình sau khi phần mềm đọc được số IMEI trên thiết bị của bạn.
Thông tin được cập nhật vào: